Velkommen

Techem har i 2021 lansert en ny selvbetjeningsportal. Den nye portalen samler informasjon som er nyttig for deg som administrator eller styremedlem.